Info

Mateřská škola

Mateřská škola v Kovářské slouží jako účelové zařízení od roku 1976.Z původního společného zařízení jeslí a mateřská školy koncipované pro 95 dětí se zredukovalo na bezbariérové přízemí jediné z budov. Mateřská škola se nachází na kraji sídliště a je jediným předškolním zařízením v obci. Zajišťuje celodenní provoz ve dvou třídách o kapacitě 30dětí celkem.

K budově přiléhá zahrada s krytou terasou a pískovištěm. Prostory MŠ zahrnují technické zázemí a kancelář, sloužící personálu, pro potřeby dětí je zde plně vybavená šatna, jídelna, herny a odpočívárna. Stravu do MŠ dovážíme v termoboxech dle hygienických norem a předpisů. Dětem se odstranilo docházení do ŠJ při ZŠ za každého počasí.

V letošním roce MŠ prošla rekonstrukcí umývárny a sociálního zařízení. Dále pak byly obě třídy nově vybaveny novým nábytkem , dětskými koutky a hračkami.

Pro následující rok jsme si vytýčili obnovu a renovaci školní zahrady a pískoviště.

K partnerům s nimiž spolupracujeme, patří již tradičně ZŠ, zvláště pak 1.třída

a ŠD v Kovářské, ZUŠ ve Vejprtech , MŠ Vejprty.

 

Soubory k nahlédnutí:

Školní vzdělávací program   Dodatek k ŠVP ZV č.2 pro rok 2016

Přihláška ke stravování MŠ

 

 

Organizace dne v MŠ

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Spontánní hry probíhají po příchodu dětí do 7.45 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů / dle potřeb, věku a schopností.

Činnosti řízené pedagogem probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit.

 

6.00 – 7.45

příchod dětí do MŠ, spontánní herní činnosti, individuální práce s dětmi

 
 
 

7.45 – 8.00

tělovýchovná chvilka, hygiena

 
 
 

8.00 – 8.30

dopolední svačina

 
 
 

8.30 – 11.00

řízená činnost, ranní kruh, činnosti podle věku, pobyt venku

 
 
 

11.00 – 11.45

hygiena, oběd

 
 
 

11.45 – 12.00

hygiena, odchod dětí z MŠ, příprava na spánek

 
 
 

12.00 – 13.30

odpolední odpočinek, spánek

 
 
 

13.30 – 14.15

vstávání, hygiena, odpolední svačina

 
 
 

14.15 – 16. 00

odpolední činnost, odchod dětí z MŠ

 
 
 

16.00

ukončení provozu MŠ

 
 
 

Žáci

Kroužky

Třídy

Let provozu

Kontakt

Adresa: Náměstí Jana Švermy 445, Kovářská 431 86 

Telefon:  739 034 207

Email: zs@kovarska.cz

IČO: 47 79 56 38

Otevřeno: 8:00 – 15:00