Info

Školní družina

Vážení rodiče ,

    jsme rádi , že jste se rozhodli přihlásit své dítě do školní družiny. Toto zařízení je součástí mimoškolní výchovy. Formou didaktických her, soutěží a různých činností – pracovní, výtvarná, hudební, dramatická, tělovýchovná, sportovní – si žáci prohlubují znalosti získané při vyučování. Žáci, kteří navštěvují toto zařízení, mnohem lépe snášejí přechod z mateřské školy do první třídy a lépe zapadnou do kolektivu, který je provází po celou dobu školní docházky. Ve školní družině žáci nepíší domácí úkoly!

    Provoz ve ŠD je od pondělí do pátku od 6.30 hodin do 7.30hodin. Vychovatelky se v ranních službách po týdnu střídají. Po ukončení vyučování v 11.25 hodin si vychovatelka přebírá žáky od třídní učitelky a jde s nimi na oběd. Poté začíná odpočinková činnost – většinou četba a pak probíhají jednotlivé činnosti dle Týdenní skladby zaměstnání. Provoz školní družiny končí v 15.30 hodin. Prosíme, abyste si své dítě vyzvedávali pokud možno nejdříve až po 14.00hodině. V tu dobu končí hlavní zaměstnání a pak už mají žáci odpočinkovou činnost. Choďte výhradně bočním vchodem, kde použijte zvonek na dveřích . Není podmínkou, že žák musí chodit na ranní provoz,  záleží na Vašem uvážení a pracovní době. Pokud dítě na ranní provoz nepřijde, nemusíte je na ráno odhlašovat. Neboli – když přijde – bude ve ŠD.

    Odchod žáka ze ŠD se řídí dle  Zápisního lístku. Pokud je na něm Vámi napsáno, že žák bude odcházet ze ŠD v doprovodu, nebude v žádném případě puštěno samo domů. Puštěno samo domů bude pouze v případě, že pošlete lístek na kterém bude napsán čas samostatného odchodu  a výslovně napsáno že má odejít sám(a). Pokud pro žáka přijde jiná osoba než ta, která je uvedena na Zápisním lístku, nebude s ní žák puštěn. Na nákupy svačin, nebo pomůcek nejsou žáci z bezpečnostních důvodů pouštěni. Pokud během dne zjistíte, že budete chtít dítě pustit samotné a není tudíž ve vašich možnostech psát lístek – zavolejte na telefon 733 198 180 nebo 739 034 207 nebo řediteli školy na telefon 474 396 123

Při odchodu z oddělení buďte prosím trpěliví, dbáme na to aby si žáci po sobě své hračky a hry uklízeli a někdy je doba úklidu delší.

    Prosíme, nedávejte dětem mobilní telefony, drahé hračky, velké obnosy peněz atd. není v našich silách zamezit jejich poničení či zcizení. Pokud si budete přát, může si žák přinést náhradní oblečení pro případ, že se bojíte aby si neumazal to školní.

    Podle nového nařízení nesmí vychovatelky žádným způsobem ošetřovat Vaše dítě bez Vašeho písemného souhlasu (odstranění klíštěte, ošetření bodnutí hmyzem či podání jakýchkoliv tablet, mastí, gelů atd.)

Případnou odřeninu mohou omýt vodou a přelepit náplastí.

    Oběd ve školní jídelně není podmínkou docházky do ŠD. V tom případě dejte svému dítěti dostatek odpolední svačiny a pití a vysvětlete mu, že tu má do školní družiny. Žák si ji bude moci sníst u stolu ve školní jídelně spolu s ostatními žáky, nebo po ukončení hlavní činnosti ve ŠD.

Odhlašování obědů je do 7.30 hodin paní ekonomce  na telefonu 474 396 162, nebo řediteli školy na telefon 474 396 123. Lze  také posílat SMS zprávy na tel. 739 034 207

    Pokud má Vaše dítě nějakou dietu, či zdravotní omezení, prosíme oznamte nám je včas, abychom předešli nedorozumění. V žádném případě nenutíme žáky do jídla.

V průběhu školního roku se na nástěnce před oddělením ŠD budou objevovat informace o připravovaných akcích.

Při odchodu ze školní družiny –  rodiče čekají na své dítě v chodbičce před 1.oddělením, kde se žáci přezouvají (kabáty a bundy si svlékají až v šatně) Učíme tak žáky samostatnosti .

    V případě že nebudete moci své dítě vyzvednout do konce provozu ŠD – do 15.30 hodin je nutno zavolat a domluvit se na dalším postupu (zimní kalamita a příjezdy autobusů).

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat hru na nástroj, hudební nauku,nebo zájmový kroužek, podle dohody s učitelkou budeme žáka pouštět.

Všechny změny telefonních čísel prosíme včas hlaste – zejména v chřipkovém období , často voláme rodičům aby si své dítě pokud možno vyzvedli co nejdříve vzhledem k jeho zdravotnímu stavu .

               Věříme , že společným úsilím zvládneme školní rok ve škole a školní družině ke spokojenosti nás všech.Obě vychovatelky jsou Vám plně k dispozici a věříme , že také v případě možných nedorozumění si  společně dokážeme najít čas k jejich  řešení.

Na spolupráci se těší vychovatelky : Jarmila Cmuntová  a Světlana Nováková

 

Soubory k nahlédnutí: 

Program výchovy a vzdělání Školní družina      Řád školní družiny

Info

Naše tvorba

Žáci

Kroužky

Třídy

Let provozu

Kontakt

Adresa: Náměstí Jana Švermy 445, Kovářská 431 86 

Telefon:  739 034 207

Email: zs@kovarska.cz

Otevřeno: 8:00 – 15:00