Provoz školského zařízení od 1.3. do 21.3.2021

Základní  škola sgt.J.C.Kluttze a Mateřská škola Kovářská.

Tel : 474396123                                                           e-mail:skola@kovarska.cz

Mob. :739034207

Kovářská 27.2.2021

Provoz školského zařízení od 1.3.2021 do 21.3.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k přijetí krizového opatření vlády ČR č.200 ze dne 26.2.2021 bude na celé škole

probíhat distanční výuka ( týká se i 1.,2.,3. třídy )

Distanční výuka je pro všechny žáky školy povinná a je přizpůsobena věku žáků.

Distanční výuka se skládá ze dvou částí :     a) on-line výuka

  1. b) výuka písemnou formou (tištěné úkoly)

Je-li žák při on-line výuce nepřítomen, je povinností rodiče tuto nepřítomnost řádně

omluvit, rovněž je žák povinen mít zapnutou kameru.

On-line výuka na I.stupni bude probíhat dle individuálního sdělení učitelů.

On-line výuka na II.stupni bude probíhat dle dalšího upřesnění na jednotlivé hodiny vyučujícím učitelem.

Žák je povinen nahlížet na zprávy v elektronické žákovské knížce.

Písemné materiály lze vyzvednout ve škole dne 4.3.2021  od 15.00 do 16.00 hodin.

Distanční výuka je rovněž klasifikována (známkována) a známky slouží k celkovému

hodnocení žáků.

Školní družina bude uzavřena.

Školní jídelna bude uzavřena.

Mateřská škola bude rovněž uzavřena- distanční výuka pro předškoláky( po konzultaci s paní učitelkou Blankou Mikovou ).

O změnách, které se budou týkat postupného otevírání škol budou rodiče informováni.

 

S pozdravem                                                                Mgr. Rudolf Vojtěch – ředitel školy