Provoz školského zařízení od 10. 5. 2021

Základní  škola sgt.J.C.Kluttze a Mateřská škola Kovářská.

Tel : 474396123                                                           e-mail:skola@kovarska.cz

Mob. :739034207

 

Kovářská 5.5.2021

Sdělení – informace k provozu školského zařízení od 10.5.2021

Vážení rodiče,

Dle nařízení vlády ČR bude probíhat provoz školského zařízení následovně :

I.stupeň -1.,2.,3.,4.,5.,třída:

Prezenční výuka. ( ve škole )

II.stupeň -6.,7.,8.,9.třída

Rotační výuka – střídání distanční a prezenční

6., 7. třída  : –  rotační výuka

10.5.-14.5.                               prezenční výuka ( ve škole )

17.5.-21.5..                             distanční výuka ( doma )

24.5.-28.5..                             prezenční výuka ( ve škole )

31.5.-4.6.                                distanční výuka ( doma )

7.6.-11.6.                                prezenční výuka ( ve škole )

8.,9.třída : rotační výuka

10.5.-14.5.                             distanční výuka ( doma )

17.5.-21.5.                            prezenční výuka ( ve škole )

24.5.-28.5.                            distanční výuka ( doma )

31.5.-4.6.                              prezenční výuka ( ve škole )

7.6.-11.6.                             distanční výuka ( ve škole )

 Žáci I.stupně budou jedenkrát týdně testováni antigenními testy vždy v pondělí.

Žáci II.stupně budou dvakrát týdně testováni antigenními testy vždy v pondělí a

ve čtvrtek.

V případě pozitivního testu budou izolováni a bude vyrozuměn zákonný zástupce dítěte, aby si žáka vyzvednul a bude dále informován, jak postupovat. Pokud žák nebude přítomen v den testování, bude testován v den nástupu do školy.

Žáci s negativním testem se účastní vyučování.

Žáci budou během celého pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest – chirurgické roušky, nanoroušky či respirátory – to co nejlépe vyhovuje dítěti.

Pokud rodiče nebudou souhlasit s antigenním testem, nemůže se žák účastnit vyučování a škola nemá povinnost tohoto žáka distančně vzdělávat.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali COVID 19 a rodiče doloží, že od 1. negativního testu po nemoci neuplynulo více jak 90 dní.

 

Školní družina:

Provoz školní družiny bude za zpřísněných hygienických podmínek probíhat v běžném režimu.

Ve školní družině budou žáci testováni při ranním příchodu do družiny.

 

Školní jídelna:

Provoz školní jídelny bude za zpřísněných hygienických podmínek probíhat v běžném režimu.

 

Mateřská škola:

Mateřská škola bude od 10.5.2021 otevřena pro všechny zapsané děti.

Děti během pobytu v mateřské škole nemusí nosit ochranu dýchacích cest a nebudou testovány.

 Vážení rodiče, chtěl bych Vám všem poděkovat za spolupráci v této nelehké době. A

zároveň doufám, že situace už se blíží k normálu.

To přeji nám všem !!!!

S pozdravem                                                                                Mgr. Rudolf Vojtěch

Ředitel školy