Provoz školského zařízení od 24. 5. 2021

Základní  škola sgt.J.C.Kluttze a Mateřská škola Kovářská.

Tel : 474396123                                                           e-mail:skola@kovarska.cz

Mob. :739034207

 

Kovářská 18.5.2021

Sdělení – informace k provozu školského zařízení od 24.5.2021

Vážení rodiče,  HURRRRÁ !!!!!!!!!!!!!!!

Dle nařízení vlády ČR bude probíhat provoz školského zařízení následovně :

I.stupeň -1.,2.,3.,4.,5.,třída:

Prezenční výuka. ( ve škole )

II.stupeň -6.,7.,8.,9.třída

Prezenční výuka. ( ve škole )

Co to pro nás znamená : KONEČNĚ SE VRACÍME K NORMÁLNÍMU VYUČOVÁNÍ !!!!

Všichni žáci budou jedenkrát týdně testováni antigenními testy vždy v pondělí.

V případě pozitivního testu budou izolováni a bude vyrozuměn zákonný zástupce dítěte, aby si žáka vyzvednul a bude dále informován, jak postupovat. Pokud žák nebude přítomen v den testování, bude testován v den nástupu do školy.

Žáci s negativním testem se účastní vyučování.

Žáci budou během celého pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest – chirurgické roušky, nanoroušky či respirátory – to co nejlépe vyhovuje dítěti.

Pokud rodiče nebudou souhlasit s antigenním testem, nemůže se žák účastnit vyučování a škola nemá povinnost tohoto žáka distančně vzdělávat.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali COVID 19 a rodiče doloží, že od 1. negativního testu po nemoci neuplynulo více jak 90 dní. 

Školní družina

Provoz školní družiny bude za zpřísněných hygienických podmínek probíhat v běžném režimu.

Ve školní družině budou žáci testováni při ranním příchodu do družiny. 

Školní jídelna :

Provoz školní jídelny bude za zpřísněných hygienických podmínek probíhat v běžném režimu.

Mateřská škola :

Mateřská škola bude nadále otevřena pro všechny zapsané děti.

Děti během pobytu v mateřské škole nemusí nosit ochranu dýchacích cest a nebudou testovány.

Vážení rodiče  ještě jednou bych Vám chtěl moc poděkovat za Vaši trpělivost a spolupráci v této nelehké době.

DĚKUJI !!!!!!! 

S pozdravem                                                                                Mgr. Rudolf Vojtěch

Ředitel školy