Výuka od 4. ledna 2021

Základní škola sgt.J.C.Kluttze a Mateřská škola Kovářská.

Tel : 474396123 e-mail:skola@kovarska.cz

Mob. :739034207

 

Kovářská 28.12.2020

Sdělení – informace k provozu školy

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 23.12.2020 je od 4.1.2021 povolena pouze osobní přítomnost

žáků 1. a 2.ročníků základních škol.

Dále je povolena přítomnost žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol

za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se

žáky 1. nebo 2.ročníku( tzv. malotřídní škola ). Do školy tedy půjdou i žáci 3.ročníku.

Prezenční výuka pro tyto žáky je povinná.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Pro žáky ostatních tříd základní školy bude od 4.1.2021 probíhat povinná distanční výuka.

Distanční výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu ( mimo výchov) popřípadě dle sdělení vyučujících jednotlivých předmětů.

Distanční výuka je rovněž klasifikována (známkována) a známky slouží k celkovému hodnocení žáků.

Školní družina pro žáky prezenční výuky bude probíhat v běžném režimu

Školní jídelna pro žáky prezenční výuky je v běžném provozu.

O změnách, které se budou týkat dalšího postupného otevírání škol, budou rodiče informováni na webových stránkách školy, na dveřích školy a i třídními učiteli jednotlivých žáků.

 

 

S pozdravem Mgr. Rudolf Vojtěch – ředitel školy