Info

Základní škola sgt. J. C. Kluttze

Budova školy stojí v centru obce, na náměstí J. Švermy. Tato škola byla otevřena 20. září 1908 pro 920 žáků. V současné době má 15 učeben, z toho 6 specializovaných pracoven : přírodopisu a zeměpisu, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyňka, tělocvična a počítačová učebna na OÚ. V současné době navštěvují naši školu žáci nejen z Kovářské, ale také z Měděnce, Zvolání, Českých Hamrů, Vejprt a Loučné. Areál školy zahrnuje 2 budovy – školu a mateřskou školu. V suterénu hlavní budovy je školní jídelna. Od 1. ledna 1994 má naše škola právní subjektivitu. Od 1. září 1998 spadá pod právní subjektivitu základní školy také školní jídelna. A následně pak od 1. ledna 2003 také mateřská škola, která se nachází nedaleko školy.

 

 

AKTUÁLNĚ

Schválený rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Střednědobý plán 2021 – 2023

 

Schválený rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu 2019

Střednědobý plán 2018-2019

 

Učitelský sbor

Třídní učitelé:

Mgr. Marcela Vernerová  1. třída
Mgr. Markéta Shamal Keslová  2. a 3. třída
Marie Kulíšková 4. a 5. třída
Mgr.Marie Mrázková 6. třída
Veronika Marková Vojtěchová 7. třída
Ing.Gabriel Baláž 8. třída
Blanka Duháňová  

 

Ostatní učitelé:

  • Jarmila Cmuntová
  • Světlana Nováková
  • Jiřina Vojtěchová
  • Mgr.Rudolf Vojtěch

 

Výchovný poradce školy:

  • Mgr. Marie Mrázková

 

Provozní zaměstnanci školy:

  • Adéla Steidlová – ekonomka
  • Kateřina Vyletová – uklízečka
  • Michal Marek – školník
  • Věra Zemanová – kuchařka
  • Zdena Dufková – kuchařka
 
Konzultační hodiny:  pondělí 13:15 – 14:00 (po dohodě kdykoliv)

Zájmové kroužky školy 

   
Šikovné ruce-Pondělí 13.00 Marie Kulíšková
Keramický kroužek-Čtvrtek 13.30 Veronika Marková Vojtěchová, Jiřina Vojtěchová
Doučování Fy, Ch, M ( dle domluvy) Blanka Duháňová
Doučování Čj a Nj ( dle domluvy) Mgr. Marie Mrázková
Paličkování-Středa 17.00 Miroslava Jiřincová
Kuželky-Pondělí 13.30 Marcela Vernerová
Atletika-Čtvrtek 15.00 Václav Stránský
Malování-Středa 15.00, 17.00 Ilona Dorotíková
Logické hry-Úterý 13.45 Ing.Gabriel Baláž

Žáci

Kroužky

Třídy

Let provozu

Kontakt

Adresa: Náměstí Jana Švermy 445, Kovářská 431 86 

Telefon:  739 034 207

Email: zs@kovarska.cz

IČO: 47 79 56 38

Otevřeno: 8:00 – 15:00