Základní škola sgt. J. C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská

Aktuality:

Vánoční přespávání ve škole

Dne 22. 12. 2021 jsme my prvňáci přespali ve své třídě. Sešli jsme se v 17:00, šli jsme odnést dobroty lesním zvířátkům a pak se jsme se vydali do penziónu Pohoda na večeři. Měli jsme pizzu a moc nám chutnala. Po večeři jsme si byli zahrát kuželky. Ani se nám nechtělo skončit, ale čas byl neúprosný. Když jsme se vrátili do školy, přichystali jsme se na spaní a ještě stihli pohádku na dobrou noc.

Testování žáků PCR testy

Od 29. 11. 2021 přistoupila škola k testování žáků pomocí RT-PCR testů, které jsou průkaznější a umí odhalit covid 19 ještě než propukne. Žáka je možné poslat do karantény ještě dříve, než začne být infekční. Tím se předejde uzavírání tříd nebo dokonce celé školy. Každý pátek k nám jezdí mobilní tým, který je akreditovaným poskytovatel zdravotních služeb a testuje žáky na preventivní bázi žáky zdarma. Test se provádí zcela bezkontaktním odběrem ze slin. Zákonní zástupci žáků obdrží nejpozději do 48 hodin výsledky testu včetně mezinárodního certifikátu.

Kuželky

Žákyně Tereza Jíšková, Jenifer a Angelina Grünfeldovy se od začátku školního roku účastní ,,Turnaje mladých nadějí“ v kuželkách. Jde o turnaj, kterého se účastní hráči z celé ČR. Hraje se celkem 6 turnajů na různých kuželnách po celé ČR. Po 4 turnaje si žákyně vedou v silné konkurenci velice dobře. Poslední turnaj se hrál 5. 12. 2021 v Praze a Tereza obsadila 2. místo, Angelina 3. místo a Jenifer 9. místo. Ještě nás čekají 2 turnaje a věříme, že se holkám podaří ještě posunout o nějaký stupínek výše. Držíme palce.

V průběžném pořadí je v kategorii starších žákyň Jenifer zatím na 46. místě a Angelina na 32. místě z celkového pořadí 61 hráček. Tereza je v kategorii mladších žákyň na skvělém 5. místě z celkového počtu 54 hráček.

Mikulášská nadílka

V neděli 5. 12. 2021 hledali Mikuláš, čert a anděl děti v naší škole a školce, aby zjistili, jestli jsou naše děti hodné nebo zlobivé. Nikoho ale ve škole a ani ve školce nezastihli, ale přesto tu nechali mikulášské balíčky pro všechny děti se vzkazem, že když šli kolem Obecního úřadu v Kovářské, tak jim tam do košíku darovali tolik balíčků, že se to nedalo unést, a tak je museli nechat našim dětem ve škole a ve školce, bez rozdílu, jestli někdo zlobil, nebo byl v lepším případě hodný. Ale příští rok si vás najdeme!!!

Z důvodu covidové situaci v ČR jsme raději Mikulášskou jako takovou vůbec neorganizovali. Dětem jsme balíčky předali hned v pondělí 6. 12. 2021, ale pod podmínkou, že zazpívají nějakou koledu. Bez rozdílu každá třída zazpívala Rolničky, aniž by se předem domluvily.

Tímto Městysu Kovářská chceme za všechny děti moc poděkovat.

Mikulášské balíčky
Žáci 2. a 3. třídy při zpěvu koledy

Akce

Dne 1. 12. 2021 se zúčastnila 8. třída naší školy projektového dne pořádaného ZŠ a MŠ Vejprty. Naši žáci si vyzkoušeli laboratoř vybudovanou z prostředků EU a také navštívili a absolvovali jednu výukovou hodinu v moderní učebně jazyků vybavené IT technologiemi.

Akce – 9.třída

Žáci 9. třídy společně s učitelem VP navštívili 8. 10. 2021 Veletrh Technodays 2021 v Chomutově. Hlavním cílem prezentačního veletrhu bylo motivovat žáky ke studiu technických a řemestlných oborů, jejichž studium zajistí uplatnění v regionu.

Následně dne 10. 11. 2021 žáci 9. třídy navštívili s KP Výstavu vzdělávání v prostorách Městské sportovní haly v Chomutově, kde se seznámili s aktuální nabídkou vzdělávacích programů středních škol. Budou následovat dny otevřených dveří a besed se zástupci škol. 

Vytvořili jsme nový výukový program pro II. stupeň: „Komunitní třída“

Vytvořili jsme nový výukový program pro II. stupeň: „Komunitní třída“

Ve spolupráci se vzdělávací sekcí Skautského institutu vznikla unikátní metodika,
která dětem přiblíží svět kolem nás

Ve školním roce 2019/20 si žáci ze tří pilotních tříd, mezi kterými byli i tehdejší šesťáci z Kovářské, vyzkoušeli, jaké by to mohlo být absolvovat „občanku“ na vlastní kůži. Obor, který je dost často „na druhé koleji“ vedle matematiky, češtiny, jazyků či přírodovědných předmětů, tak získal novou dynamiku. Program, který se zaměřil na praktické dovednosti a orientaci v každodenních situacích, jsme testovali přímo v našem okolí a metodika vznikala ve spolupráci s p. uč. Markovou Vojtěchovou. Žáci se tak např. vydali na obecní úřad, zjišťovali, jak funguje rozhodování v obci a diskutovali se zástupci městyse. Dívali se také po tom, co je možné v Kovářské zlepšit – a nezůstalo „jen“ u slov (i když mluvit o problémech je první dobrý krok): vymysleli a zkusili zrealizovat svůj vlastní návrh. Pustili se do opravy laviček, které dle jejich soudu v jejich okolí chyběly. Na materiál a nářadí jim přispěl Skautský institut, resp. MŠMT, pod jehož hlavičkou nový metodický program Komunitní třída pro ZŠ (v rámci projektu Skauting pro školy) vzniká. Žáci se tak učili z reálné situace: plánovali jednotlivé kroky, navrhli si rozpočet a potřebné pomůcky a přemýšleli také o tom, jestli a jak je jejich aktivita prospěšná ostatním lidem v obci. Plnou realizaci projektových dnů zhatila první vlna pandemie, ale i tak se tvůrci metodiky nenechali odradit a výsledkem jsou mj. výukové materiály (vč. pracovních listů pro žáky i učitele), které může použít každý pedagog v ČR, kterého by zajímalo téma udržitelného života, aktivního zapojení mládeže nebo to, jak se dá spojit dobrá skautská praxe s tou školní.

Veronika Kupková

Odkaz ke stažení metodiky pro učitele: 16. Komunitní třída ZŠ 6-7 – Disk Google

Odkaz na video z programu Komunitní třída pro ZŠ: Skauting pro školy (skautskyinstitut.cz)

Skautský institut (Praha) je součást největší české skautské organizace, která má stoleté zkušenosti s výchovou mladých lidí. Klade si za cíl vytvářet prostor pro vzájemnou výměnu názorů, chce reagovat na aktuální společenské výzvy (mj. potřeba proměny vzdělávání), pečovat o historické prameny skautingu a vytvářet možnosti pro mladé dospělé, aby se mohli aktivně zapojovat do dění kolem sebe. Čerpá přitom z dobré praxe, kterou skautské hnutí během svojí existence nasbíralo, opírá se o zkušené lektory i metodické konzultanty. Kromě těchto cílů toho také provozuje dobrovolnickou kavárnu přímo na Staroměstském náměstí, kde mj. organizuje i akce pro veřejnost.

Zřizovatel:

Elektronická žákovská knížka:

Vytvořil: troxstore.cz