Základní škola sgt. J. C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská

Aktuality:

115 let školy

Dne 16.9.2023 jsme oslavili 115. výročí existence naší Základní školy v Kovářské. Pro žáky byla připravena naučná stezka, která je obohatila o informace naší školy. Za odměnu, že žáci stezku absolvovali, dostali jubilejní balónek, originální placku k výročí a něco sladkého na zub. Příjemným zpestřením bylo i malování na obličej, kterému neodolaly ani některé paní učitelky. V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní zahájení oslavy panem starostou a panem ředitelem. Při tomto zahájení zazpívali žáci krátké pásmo písní. Po té jsme uvítali bývalé zaměstnance v uzavřené společnosti, kde měli všichni možnost zavzpomínat na dobu, kdy u nás pracovali. Veřejnosti byla umožněna prohlídka celé školy. Mysleli jsme i na vzpomínky z dob minulých, proto jsme v jedné z tříd měli přichystanou smyčku historie ke zhlédnutí. Unikátem pro veřejnost a jistou nostalgií byla především učebna chemie a také původní zábradlí na chodbách. Všem návštěvníkům děkujeme a doufáme, že jsme Vás některé vrátili na moment zpátky do školních lavic, nostalgie byla totiž z bývalých žáků znát. Děkujeme paní kuchařce Věrce Zemanové za přípravu skvělého pohoštění.

Zřizovatel:

Elektronická žákovská knížka:

Sociální sítě:

Archiv:

Archiv příspěvků 2022/2023

Archiv příspěvků 2021/2022

Vytvořil: troxstore.cz