Letošní rok jsme nazvali „Kamínkové putování“
Každý z nás si kamínek namaluje a společně jej odneseme na dané místo. S příjemnou procházkou se vždy dozvíme něco nového o Kovářské a jejím okolí.
Cestou si zazpíváme a v přírodě si zahrajeme i nějaké hry

.