Naše první cesta vedla k Muzeu letecké bitvy nad Krušnohořím. Někteří z nás si s sebou vzali své namalované kamínky. Před muzeem jsme si prohlédli vývěsní tabuli a vysvětlili si proč je napsána ve třech jazycích. Zopakovali jsme si proč tu muzeum máme, co se v něm nachází, jak se v muzeu chováme . Na závěr jsme umístili kamínky. Někteří z nás si naplánovali , že se do muzea půjdou podívat s rodiči.