Také děvčata to umí s Legem. Emmička s Kristínkou si jednou jistě hravě poradí i s vlastním bytem.

Na blížící se Čarodějnice jsme společně udělali výzdobu.

KOUZELNÍK WALDINI

Kouzelník Waldini nás pobavil v úterý 25. 4. odpoledne.  Několik žáků se na chvíli stalo pomocníky. Nutno dodat, že se své role zhostili velmi dobře. Kouzla se líbila a holubička, kterou si děti mohly pohladit, celé vystoupení ještě oživila. Těšíme se příští rok na další setkání.

ČARODĚJNICKÉ HRÁTKY

Poslední dubnový den jsme si ve školní družině udělali Čarodějnické hrátky. Rozdělili jsme se do tří družstev a poměřili síly a zručnost v několika disciplínách. Lovili jsme pavouka, vymetali myši. Snažili se složit „rozbitou sklenici“ Tato papírová skládanka nám dala nejvíce práce. Proletěli jsme se na koštěti přes překážky a nakonec absolvovali čarodějnický Flushnus. Všichni byli za svou snahu sladce odměněni. Nakonec jsme si dali malé občerstvení.

Za fotodokumentaci děkujeme paní Pavle Bradáčové