Kontakt:

Tel: 733 198 180

VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Jsme zařízení volného času s dlouholetou tradicí.
Snažíme se žákům zabezpečit odpočinek, rekreaci a
zájmovou činnost v době před a po vyučování.
V minulosti byla školní družina umístěna postupně ve
dvou škole sousedících budovách. Nyní se nachází v
budově školy. Máme dvě oddělení, která navštěvují žáci 1. –
9. třídy (u 2.stupně se jedná především o dojíždějící žáky)
Oddělení jsou vybavena s ohledem na věk a potřeby žáků.
K dispozici jsou společenské hry, hračky, knihy, interaktivní
tabule a televize. Můžeme využívat pracovnu, tělocvičnu,
pracovnu informatiky a školní hřiště v areálu zahrady.
Žákům se věnují dvě plně kvalifikované vychovatelky.
Činnost je prováděna podle Školního vzdělávacího
programu školní družiny – Škola hrou a je bez úplaty.
Obě vychovatelky se snaží vytvořit pro žáky přátelské
prostředí a jsou nejen žákům, ale i rodičům plně k
dispozici.
Těšíme se na Vás…