Mateřská škola v Kovářské slouží jako účelové zařízení od roku 1976.Z původního společného zařízení jeslí a mateřská školy koncipované pro 95 dětí se zredukovalo na bezbariérové přízemí jediné z budov. Mateřská škola se nachází na kraji sídliště a je jediným předškolním zařízením v obci. Zajišťuje celodenní provoz ve dvou třídách kapacitě 30dětí celkem.

Prostory MŠ zahrnují technické zázemí a kancelář, sloužící personálu, pro potřeby dětí je zde plně vybavená šatna, jídelna, třídy,tělocvična a odpočívárna. Stravu do MŠ dovážíme v termoboxech dle hygienických norem a předpisů.

Organizace dne v MŠ

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Spontánní hry probíhají po příchodu dětí do 7.45 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů / dle potřeb, věku a schopností.

Činnosti řízené pedagogem probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit.