Aktuality ŠD:

ČERVEN

Někdy si si v družině jen tak sedneme a povídáme si.

Občas dojde i na občerstvení. Tento dort „upekly“ Vivinka a Terezka.

Naše celoroční Kamínkové putování jsme zakončili výpravou ke Švédskému pomníku. Cestou jsme si udělali zastávku na nádraží. Majitel pan Štěpán Macháček nám dovolil položit namalované kamínky u kolejiště pod jízdní řád. Pěkně si s námi popovídal a nakonec i vyfotil.

U Švédského pomníku jsme si řekli něco o jeho historii, nasvačili se a po krátkém odpočinku se vydali zpět ke škole.

To vše samozřejmě poté, co jsme zde nechali naše poslední kamínky.

Někteří se ještě cestou zdrželi u lesních jahod. Ale nakonec jsme v pořádku došli ke škole.

Poslední den před vysvědčením jsme si společně zopakovali, jak se máme chovat o prázdninách,

Přejeme všem krásné léto a těšíme se na příští školní rok.

KVĚTEN

Někteří žáci si vietnamskou kuchyni vychutnali až ve školní družině.

Před svátkem maminek si žáci vyrobili dárek v podobě květináče s tulipány.

Květnová nástěnka vznikla za přispění všech věkových kategorií. Starší děvčata namalovala pozadí a mladší vytvořila motýlky.

Kamínkové putování tentokrát nebylo daleko. Nejdříve jsme v chladném počasí došli do parčíku u kostela. Kamínky jsme umístili k pomníku padlých. Druhé putování již bylo za asistence sluníčka. Zamířili jsme ke Kovárně a kamínky nechali u lavičky a informační tabule.

K oblíbeným činnostem v tomto měsíci patřila také práce s korálky. Jiní si stavěli z kostek.

DUBEN

Také děvčata to umí s Legem. Emmička s Kristínkou si jednou jistě hravě poradí i s vlastním bytem.

Na blížící se Čarodějnice jsme společně udělali výzdobu.

KOUZELNÍK WALDINI

Kouzelník Waldini nás pobavil v úterý 25. 4. odpoledne.  Několik žáků se na chvíli stalo pomocníky. Nutno dodat, že se své role zhostili velmi dobře. Kouzla se líbila a holubička, kterou si děti mohly pohladit, celé vystoupení ještě oživila. Těšíme se příští rok na další setkání.

ČARODĚJNICKÉ HRÁTKY

Poslední dubnový den jsme si ve školní družině udělali Čarodějnické hrátky. Rozdělili jsme se do tří družstev a poměřili síly a zručnost v několika disciplínách. Lovili jsme pavouka, vymetali myši. Snažili se složit „rozbitou sklenici“ Tato papírová skládanka nám dala nejvíce práce. Proletěli jsme se na koštěti přes překážky a nakonec absolvovali čarodějnický Flushnus. Všichni byli za svou snahu sladce odměněni. Nakonec jsme si dali malé občerstvení.

Za fotodokumentaci děkujeme paní Pavle Bradáčové

BŘEZEN

HRA S AUTODRÁHOU JE OBLÍBENÁ U VŠECH DĚTÍ

PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE

ÚNOR

Ani v tomto měsíci jsme nezaháleli

Opičí dráhu si žáci sami vytvořili, dohodli pravidla a všechny nakonec pobavila.

Nezapomínáme na tradice…

Masopust jsme si připomněli výrobou šaška.

Vítali jsme nové občánky…

Pásmo básniček přednesly Erika Bradáčová, Ivetka Meierová, Kačenka Vyletová, Violka Klement a Baruška Benešová.

LEDEN

Také dětem ve školní družině Ježíšek nadělil. Starou kuchyňku vyměnil za nový model. Děvčata z druhého oddělení toho využila k otevření Restarurace „U hvězdy“ Vytvořila si bohatý jídelní lístek. Hladoví hosté jsou hbitě obslouženi.

Stará kuchyňka sloužila dlouho…

Ve školní družině si hrajeme, ale děvčata ze třetí  třídy už zastanou i praktické činnosti. Jednou z nich je přišití poutek k ručníkům. Děkujeme Terezce Markové a Emmičce Šolcové.

   Opět jsme se vydali na putování s kamínky. Tentokrát byla naše cesta krátká. U kostela Archanděla Michaela jsme si připomněli komu je zasvěcen. Řekli jsme si něco málo o jeho historii a důvodu, proč se stavěly mariánské sloupy.

PROSINEC

Začátkem měsíce nám pan Beneš přinesl borovicové šišky, ze kterých jsme si vyrobili stromek. Ten posloužil jako dekorace na vánoční posezení.

Cukroví, perníčky paní asistentky Bradáčové, koledy, povídání si o vánočních zvycích a zážitcích – posezení se líbilo.

Během měsíce si děti vyráběly Betlémky, do kterých si umístily vatové ovečky. Některé Betlémky posloužily na výzdobu ve školní družině.

Když jsme se nevěnovali vánočnímu tvoření, stavěli jsme si ZOO .

Zatoulala se nám tam i pravěká zvířata, ale v naší družině je možné úplně všechno…

Našla se chvilka i na bubnování.

Sebík se opravdu snažil.

LISTOPADOVÉ KAMÍNKOVÉ PUTOVÁNÍ

Využili jsme hezkého počasí a opět se vydali poznat další zajímavé místo v naší obci.

Tentokrát jsme došli k závodu Elektropřístroj. Terezka Marková si pro ostatní připravila krátké povídání o jeho zakladateli a informace o současné výrobě.

Před odchodem zde opět někteří z nás nechali své kamínky.

Druhý den jsme si ve školní družině zopakovali, co si pamatujeme z předešlého dne. Na interaktivní tabuli prohlédli dobové fotografie z továrny a Kallovy vily.

Na závěr jsme si namalovali rybičky.

NEZAHÁLELI JSME A OPĚT VYRÁBĚLI A KRESLILI

Kaštanová miminka

Portréty spolužáků

ADVENTNÍ KALENDÁŘE

Koncem měsíce jsme se začali věnovat adventní výzdobě. Na chodbu se nám nastěhovali skřítci a domů jsme si odnesli adventní kalendáře.

MUFINKOVÉ ODPOLEDNE

Mufiny připravené Terezkou Markovou a její maminkou všem chutnaly. Moc za ně děkujeme. Pomyslnou kouzelnickou hůlkou jsme se mohli proměnit v pohádkovou postavu.

KAMÍNKOVÉ PUTOVÁNÍ

Naše první cesta vedla k Muzeu letecké bitvy nad Krušnohořím. Někteří z nás si s sebou vzali své namalované kamínky. Před muzeem jsme si prohlédli vývěsní tabuli a vysvětlili si proč je napsána ve třech jazycích. Zopakovali jsme si proč tu muzeum máme, co se v něm nachází, jak se v muzeu chováme . Na závěr jsme umístili kamínky. Někteří z nás si naplánovali , že se do muzea půjdou podívat s rodiči.

MUFINKOVÉ POSEZENÍ

31.10. jsme po halloweenském dopoledni ve škole poseděli u nazdobeného stolu se svíčkou a pohoštěním. Představovali jsme si, že máme kouzelnou hůlku, kterou se můžeme stát kým nebo čím chceme. U našeho čarování jsme se pobavili, zasmáli a pohostili dýňovými mufinkami, které pro nás upekly Terezka Marková a její maminka. Moc jim za to děkujeme.

Odpoledne se nám moc líbilo a těšíme se na prosincové, tentokrát perníčkové posezení.