Historie školy v Kovářské

Nejstarší škola byla v Kovářské již roku 1620. Jedním z opatření, které mělo zmírnit důsledky úpadku železářství, bylo otevření dívčí odborné školy v rode 1856. Škola se nacházela v domě čp. 30 a dívky se učily háčkovat a vyrábět pletené zboží a krajky.

Současná školní  budova pro 920 žáků byla otevřena roku 1908. Nese jméno ZŠ sgt. J. C. Kluttze na památku jednoho ze sestřelených letců v bitvě nad Krušnohořím roku 11.9. 1944. Nyní má škola celkem 11 tříd z toho 4 specializovaných: počítačová učebna, učebna zeměpisu a přírodopisu, učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy spojená s keramickou dílnou. Dále je součástí budovy tělocvična, školní družina, školní jídelna a venkovní sportovní hřiště.

Pod základní školu spadá Mateřská škola, která se nachází v budově na Sídlišti č. 681.

Naší školu navštěvují žáci nejen z Kovářské, ale také z Měděnce, Nového Zvolání, Českých Hamrů, Vejprt či Loučné pod Klínovcem.

Zřizovatelem školy je Městys Kovářská. Od 1. ledna 1994 má naše škola právní subjektivitu. Od 1. září 1998 spadá pod právní subjektivitu školy také školní jídelna. A následně pak od 1. ledna 2003 také mateřská škola.

Učitelský sbor

Třídní učitelé:

Mgr. Marcela Vernerová            (marcela.vernerova@zskovarska.cz) 1. třída
PhDr. Anita Stachová                (anita.stachova@zskovarska.cz) 2-3. třída
Mgr. Petra Mittagová        (petra.mittagova@zskovarska.cz 4-5. třída
Mgr. Pavlína Kubičková           (pavlina.kubickova@zskovarska.cz) 6. třída
Veronika Marková Vojtěchová           (veronika.markova.vojtechova@zskovarska.cz) 7. třída
Blanka Duháňová                (blanka.duhanova@zskovarska.cz) 8. třída
Mgr. Marie Mrázková              (marie.mrazkova@zskovarska.cz) 9. třída

 

Ředitel školy:

Učitelé bez třídnictví:

Školní družina:

Mateřská škola:

Provozní zaměstnanci školy:

  • Adéla Steidlová – ekonomka
  • Kateřina Vyletová – uklízečka ZŠ
  • Marcela Vyletová – uklízečka MŠ
  • Michal Marek – školník
  • Věra Zemanová – kuchařka
  • Zdena Dufková – pomocná kuchařka
Asistent pedagoga:
  • Alena Tyrpeklová
  • Libuše Walterová
  • Naděžda Cingrošová
  • Pavlína Windischová

Výchovný poradce  – PhDr. Anita Stachová

 

Metodik sociálně patologických jevů – Blanka Duháňová

 

Metodik ITC – Veronika Marková Vojtěchová

 

Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků: 
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15:00 – 16:00
Objednání předem je nutné (ŘŠ, VP, MP, TU).