Přehazovaná

V letošním roce poprvé máme na naší škole kroužek přehazované. Navštěvují jej děti od páté třídy a spolu s většími spolužáky z druhého stupně si mohou změřit síly a ukázat, jak jim to jde s balónem. Cílem hry je nasbírat body proti soupeři a nepustit míč, který se hází přes síť. Děti si zasportují, zařádí a odcházejí domů unaveny, ale spokojeny.

Keramika

Mezi dlouholetou zájmovou činnost patří na naší škole kroužek keramiky. Děti si zde z hlíny vytváří různé výrobky, například domečky, svícny, tematické postavičky, obrázky, na vánoce ryby a mnoho dalších výrobků. Po vypálení si je mohou nabarvit, tyto se dají znovu vypálit a pak si je děti odnesou domů. V keramické dílně se schází mnoho dětí, od těch nejmenších i po ty větší z druhého stupně.

Malování

Výtvarný kroužek pod ZŠ Kovářská je vedený Ilonou Stránskou již několik let.

Cílem výtvarného kroužku je dětem ukázat radost z tvoření a nabídnout příjemně strávený čas v kolektivu dětí.

Věnujeme se kresbě tužkou, uhlem, tuší, suchým a mokrým pastelem, voskovkami, malbě temperou a vodovkami.. Učíme se řešit kompozici, barevnost, vnímat prostor, světla a stíny, kombinujeme různé výtvarné techniky, malé ilustrace. nebo komiks.

Snažím se ponechat prostor pro nápady a kreativní myšlení. Učíme se vzájemné spolupráci na společném tvoření.

Malujeme, kreslíme, hrajeme si.

Vytvarné obrázky je možné k vidění na Instagramu #malovani_kovarska

Logické deskové hry

Kroužek logických deskových her

Na kroužku se děti seznamují s pravidly a strategiemi klasických i moderních deskových a karetních společenských her. Při hrách se učí trpělivosti, soustředění, spolupráci, respektování pravidel, ale i umění prohrávat. Hry nabízí kromě zábavy také setkání s kamarády.

 

Kroužek se schází 1x týdně – čtvrtek od 13:00 – 14:00

Kuželky

Součástí TJ Jiskra Kovářská je i oddíl kuželek. V současné době má pouze družstvo žáků složené z žáků 2. stupně naší školy. Trénují pravidelně každý pátek odpoledne.

V tomto školním roce se účastní krajské soutěže v rámci Ústeckého kraje a celorepublikové soutěže ,,Turnaj mladých nadějí“, probíhající na různých kuželnách po celé České republice.

Florbal

V kroužku je zapojeno 13 žáků, většina z II. stupně. Kroužek se pravidelně schází ve středu, kdy probíhá pravidelná rozcvička a kondiční trénink. Poté následují dovednostní cvičení. Tento sport si žáci sami zvolili jako doplněk k fotbalu, který hrají pod hlavičkou TJ Jiskra Kovářská. Je to velmi vhodný sport pro orientaci a dynamiku. Poté probíhají tréninková utkání ve florbalu. Prakticky všechny děti z kroužku jsou zároveň členy TJ Jiskra Kovářská a hrají okresní soutěž spojených okresů Chomutov a Louny v rámci soutěží pořádaných FAČR.

Atletika

Ing. Václav Stránský vede atletický kroužek pod ZŠ Kovářská již třetím rokem. Cílem atletického kroužku je nejen naučit děti základům atletiky, ale brát sport jako zábavu skrze kompenzační cvičení a strečink,  ochotě překonávat překážky, spolupracovat, učit se píli a soustředění a zároveň nést i vlastní zodpovědnost.
Děti se naučí zvládnout techniku běhu, držení těla při běhu, skok a  jiné sportovní dovednosti s cílem zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakcí, atd.

Zájmové kroužky:

Atletika – středa 15:00                          Ing.Václav Stránský

Malování – čtvrtek 15:30                      Ing. Ilona Stránská

Keramika – pondělí 13:00                    Veronika Marková Vojtěchová

Florbal – středa 16:30                           Ing. Gabriel Baláž, Ph.D

Přehazovaná – pondělí 16:00              Blanka Duháňová, Veronika Marková Vojtěchová

Dekové hry – čtvrtek 13:00                   Mgr. Marie Mrázková