Přehazovaná

Kroužek přehazované navštěvují děti od páté třídy a spolu s většími spolužáky z druhého stupně si mohou změřit síly a ukázat, jak jim to jde s balónem. Cílem hry je nasbírat body proti soupeři a nepustit míč, který se hází přes síť. Děti si zasportují, zařádí a odcházejí domů unaveny, ale spokojeny.

Keramika

Mezi dlouholetou zájmovou činnost patří na naší škole kroužek keramiky. Děti si zde z hlíny vytváří různé výrobky, například domečky, svícny, tematické postavičky, obrázky, na vánoce ryby a mnoho dalších výrobků. Po vypálení si je mohou nabarvit, tyto se dají znovu vypálit a pak si je děti odnesou domů. V keramické dílně se schází mnoho dětí, od těch nejmenších i po ty větší z druhého stupně.

Malování

Výtvarný kroužek pod ZŠ Kovářská je vedený Ilonou Stránskou již několik let.

Cílem výtvarného kroužku je dětem ukázat radost z tvoření a nabídnout příjemně strávený čas v kolektivu dětí.

Věnujeme se kresbě tužkou, uhlem, tuší, suchým a mokrým pastelem, voskovkami, malbě temperou a vodovkami.. Učíme se řešit kompozici, barevnost, vnímat prostor, světla a stíny, kombinujeme různé výtvarné techniky, malé ilustrace. nebo komiks.

Snažím se ponechat prostor pro nápady a kreativní myšlení. Učíme se vzájemné spolupráci na společném tvoření.

Malujeme, kreslíme, hrajeme si.

Vytvarné obrázky je možné k vidění na Instagramu #malovani_kovarska

Logické deskové hry

Kroužek logických deskových her

Na kroužku se děti seznamují s pravidly a strategiemi klasických i moderních deskových a karetních společenských her. Při hrách se učí trpělivosti, soustředění, spolupráci, respektování pravidel, ale i umění prohrávat. Hry nabízí kromě zábavy také setkání s kamarády.

 

Kuželky

Součástí TJ Jiskra Kovářská je i oddíl kuželek. V současné době má pouze družstvo žáků složené z žáků 2. stupně naší školy. Trénují pravidelně každý pátek odpoledne.

V tomto školním roce se účastní krajské soutěže v rámci Ústeckého kraje a celorepublikové soutěže ,,Turnaj mladých nadějí“, probíhající na různých kuželnách po celé České republice.

Florbal

V kroužku je zapojeno 13 žáků, většina z II. stupně. Kroužek se pravidelně schází ve středu, kdy probíhá pravidelná rozcvička a kondiční trénink. Poté následují dovednostní cvičení. Tento sport si žáci sami zvolili jako doplněk k fotbalu, který hrají pod hlavičkou TJ Jiskra Kovářská. Je to velmi vhodný sport pro orientaci a dynamiku. Poté probíhají tréninková utkání ve florbalu. Prakticky všechny děti z kroužku jsou zároveň členy TJ Jiskra Kovářská a hrají okresní soutěž spojených okresů Chomutov a Louny v rámci soutěží pořádaných FAČR.

Atletika

Cílem atletického kroužku je nejen naučit děti základům atletiky, ale brát sport jako zábavu skrze kompenzační cvičení a strečink,  ochotě překonávat překážky, spolupracovat, učit se píli a soustředění a zároveň nést i vlastní zodpovědnost.
Děti se naučí zvládnout techniku běhu, držení těla při běhu, skok a  jiné sportovní dovednosti s cílem zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakcí, atd.

Zájmové kroužky:

Atletika – středa 15:00                          Ing.Václav Stránský

Malování – pondělí 15:00                      Ing. Ilona Stránská

Keramika – čtvrtek 14:00                    Veronika Marková Vojtěchová

Florbal – středa 16:30                           Ing. Gabriel Baláž, Ph.D

Přehazovaná – čtvrtek 16:00              Blanka Duháňová, Veronika Marková Vojtěchová

Dekové hry – pondělí 13:00                   Mgr. Marie Mrázková