Forma úhrady:

Hotovostní:
Placení obědů se provádí poslední 3 pracovní dny v měsíci na následující měsíc u vedoucí školní jídelny. Vyúčtování odhlášených obědů za daný měsíc se provádí při platbě na následující měsíc.

Bezhotovostní:
Platba na účet musí proběhnout předem, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující. Je potřeba do 20. dne předcházejícího měsíce napsat informační email, kolik Vaše dítě má platit následující měsíc za stravné. Zpětně obdržíte email s výpočtem, kde budou vyúčtovány i odhlášky.
Email: zs@kovarska.czčíslo účtu ZŠ Kovářská: 942 165 319/0800
Při zadávání platby zadejte do poznámky příjmení žáka a měsíc – např. Novák-ZŠ-9/2016

Kontakt:

Tel: 739 034 207

Email: ekonom@zskovarska.cz

Školní jídelna při ZŠ Kovářská se nachází v přízemí budovy školy.

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci školy. Do školní jídelny docházejí pro obědy i cizí strávníci, kteří si oběd odnášejí v jídlonosičích.
Ze školní kuchyně se dále odváží strava v termoboxech do Mateřské školy, kde se stravují děti docházející do MŠ a zaměstnanci MŠ.

 

 

 

Mateřská škola:          snídaně: 11,-               oběd: 25,-                 svačina: 9,-

Základní škola:

1– 4. třída: oběd: 33,-

5– 9. třída: oběd: 35,-

 Dospělí – zaměstnanci:

oběd: 30,-

Důchodci (bývalí zaměstnanci školy)

oběd: 40,-

Ostatní strávníci:                                                    oběd: 65,-