Název projektu: Využíváme ICT ve výuce Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola Partneři: 49 základních a středních škol Rozpočet: 27,7 mil. Kč Realizace: listopad 2014 – červenec 2015

Obsah projektu: Projekt se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků (zvýšení a rozšíření kompetencí) v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro DVPP po celé České republice a jejich provázání na aktuální trendy v oboru ICT. Projekt vychází z nových poznatků o učení dospělých a využívá inovační vizualizované a interaktivní formy vzdělávání. Projekt je přímo zaměřen na průnik poznatků z teorie do praxe. Záměr projektu vychází z výsledků řady nezávislých šetření (závěry ČŠI, EU, OECD atd.). Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na koučink, mentoring a podporu pedagogických a vedoucích pracovníků škol, na DVPP k integraci ICT do výuky a na evaluaci tohoto procesu. Hlavní výstupy: –  Přes 691 proškolených pedagogických pracovníků – 6 vzdělávacích kurzů akreditovanýchv rámci systému DVPP: 1. Moderní trendy ve využití ICT ve výuce 2. Praktické využití dotykových zařízení ve výuce 3. ICT v oborových didaktikách 4. Základy cloudových řešení 5. Sociální sítě a online komunita 6. Rozvoj dovedností pomocí ICT – webová platforma pro sdílení a výměnu zkušeností, studijních materiálů a e-learning