Poděkování SKIAREÁLU KLÍNOVEC a JPK KLÍNOVEC

Naše škola by tímto chtěla poděkovat společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o. za podporu při organizaci lyžařského kurzu pořádaného školou pro své žáky 2. stupně. Společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o. byla tak velkorysá, že poskytla škole pětidenní jízdenky na lanovky a...

Vítání občánků – recitace

Žákyně 1. a 2. třídy recitovaly básně při příležitosti slavnostního vítání občánků v naší obci. Skvělá příprava paní Jarmily Cmuntové zajistila, že nejedno oko zůstalo suché a děvčatům se to moc povedlo. 

Náš olympionik

Slavnostní zahájení jubilejní dvacáté Olympiády dětí a mládeže proběhlp na zimním stadionu v Hradci Králové v neděli 22. ledna ve 14 hodin. Součástí zahajovacího ceremoniálu byl nástup všech krajských výprav a jejich vlajkonošů, složení slibů a zapálení ohně, který...

Virtuálně v elektrárně

Dne 12.1.20223 7., 8., a 9. třída absolvovala online vysílání o elektrárnách pod záštitou ČEZu . Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a zopakovali si, co se již naučili v hodinách fyziky a zeměpisu.

Volby

O volby prezidenta se zajímaly i děti ve 4. a 5. třídě. Postupně zjistily pravomoce prezidenta ČR, podmínky, které musí člověk splnit, aby mohl být prezidentem a všechno kolem voleb. Nějaký čas jsme se společně zabývaly i morálním kreditem. Žáci poté ve dvojicích...