Den před vysvědčením jsme společně se studenty SŠEMI strávili krásný den plný zážitků. Naši žáci povyprávěli o Kovářské a okolí, o tom co rádi dělají a v čem jsou dobří. Vítek Zdiarský o svých modelářských úspěších nebo Lucie Lali o tradici paličkování v Kovářské. Pražští studenti nám zase na oplátku na Poutníkovi ukázali svou práci. Petr Mikšíček připravil spolu se svým kolegou Petrem Jakubesem poznávací fotokvíz a ještě před ním jsme si zahráli v rámci namíchaných družstev fotbálek. Odpoledne proběhlo společné grilování. Věřím, že naše setkání nebylo poslední a tímto dnem začala naše budoucí spolupráce.