22.2.2023 žáci druhého stupně v rámci výchovy ke zdraví absolvovali přednášku o poskytování první pomoci. Dozvěděli se, že práce hasičů  a záchranářů je náročná a zodpovědná nejen psychicky, ale  také fyzicky. Prohlédli si záchranářský kufřík  včetně defibrilátoru a figurín, na kterých si mohli vyzkoušet Heimlichův chvat, masáž srdce a zjistili, že minuta oživování dá docela zabrat. Děkujeme proto panu R.Windischovi za dvě zajímavé hodiny, které nám věnoval a doufáme, že nic z toho, co jsme se naučili a slyšeli, nikdo z nás nebude muset použít v praxi.