V letošním školním roce jsme navštěvovali ve spolupráci s učiteli z Vejprt, Klášterce nad Ohří a Perštejna jednotlivé workshopy Projektu Oživujeme Kovářskou- Landart jako forma kreativního učení. Tento projekt má rozšířit kreativní vzdělávání v obcích a městech Ústeckého kraje a je financován z prostředků Ministerstva kultury a Fondu obnovy. 8.března jsme zahájili v Krušnohorském Poutníkovi pod vedením pana Petra Mikšíčka filmařský kurz pro naše žáky. Dozvěděli se o vývoji filmu, filmové řeči, typech záběru a základech dramaturgie. Vyzkoušeli si s velkým nadšením kostýmy a natočili si zatím na mobily jednu krátkou scénku. Na dalších setkáních se budou učit scenáristice, natáčení, snímání zvuku a střihu. Každých čtrnáct dní bude probíhat půldenní workshop s cílem, aby žáci připravili divadelní scénku, video či fotografickou výstavu o Kovářské a okolí. Svou práci pak odprezentují na festivalu Oživujeme Kovářskou, který proběhne dne 9. – 10.6.2023. Moc se těšíme na další spolupráci a děkujeme za možnost naučit se něco nového a zajímavého.