Naše druhé setkání , druhý workshop probíhal opět úspěšně a s velkým nadšením všech účastníků. Po teoretické části, kdy jsme dostali do ruky kamery, fotoaparáty, klipové a směrové mikrofony, si mohli všichni zahrát na kameramany a zvukaře, jsme se rozdělili na dva týmy. Každý tým natočil rozhovor, který jsme si pak společně pustili a zhodnotili. Myslím, že všichni si odnesli s sebou domů spoustu nových znalostí a krásných zážitků. Děkujeme a brzy se zase uvidíme.