Žáci 9. třídy společně s učitelem VP navštívili 8. 10. 2021 Veletrh Technodays 2021 v Chomutově. Hlavním cílem prezentačního veletrhu bylo motivovat žáky ke studiu technických a řemestlných oborů, jejichž studium zajistí uplatnění v regionu.

Následně dne 10. 11. 2021 žáci 9. třídy navštívili s KP Výstavu vzdělávání v prostorách Městské sportovní haly v Chomutově, kde se seznámili s aktuální nabídkou vzdělávacích programů středních škol. Budou následovat dny otevřených dveří a besed se zástupci škol.