Ve středu 26.4. se žáci 8. a 9.třídy společně s učiteli zúčastnili projektového dne na téma 3D tisk a 3D technologie, jež pořádá společnost VISC, která pomáhá mladým lidem nejen s volbou povolání. Tento den se konal pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu ČR. Jedna část programu se konala v prostorách mobilní učebny kamionu, žáci i učitelé byli seznámeni s technologií 3D tisku, používanými materiály, využití v praktickém životě a zároveň měli možnost si sami vyzkoušet naprogramování 3D tiskárny. Všichni si tak odnesli své vlastní klíčenky. Druhá část projektového dne byla věnována kariérovému poradenství, kde se zábavnou formou dozvěděli, jaké povolání by se k nim hodilo. Moc děkujeme všem lektorům, kteří se nám věnovali.