Někteří žáci si vietnamskou kuchyni vychutnali až ve školní družině.

Před svátkem maminek si žáci vyrobili dárek v podobě květináče s tulipány.

Květnová nástěnka vznikla za přispění všech věkových kategorií. Starší děvčata namalovala pozadí a mladší vytvořila motýlky.

Kamínkové putování tentokrát nebylo daleko. Nejdříve jsme v chladném počasí došli do parčíku u kostela. Kamínky jsme umístili k pomníku padlých. Druhé putování již bylo za asistence sluníčka. Zamířili jsme ke Kovárně a kamínky nechali u lavičky a informační tabule.

K oblíbeným činnostem v tomto měsíci patřila také práce s korálky. Jiní si stavěli z kostek.