Vytvořili jsme nový výukový program pro II. stupeň: „Komunitní třída“

Ve spolupráci se vzdělávací sekcí Skautského institutu vznikla unikátní metodika,
která dětem přiblíží svět kolem nás

Ve školním roce 2019/20 si žáci ze tří pilotních tříd, mezi kterými byli i tehdejší šesťáci z Kovářské, vyzkoušeli, jaké by to mohlo být absolvovat „občanku“ na vlastní kůži. Obor, který je dost často „na druhé koleji“ vedle matematiky, češtiny, jazyků či přírodovědných předmětů, tak získal novou dynamiku. Program, který se zaměřil na praktické dovednosti a orientaci v každodenních situacích, jsme testovali přímo v našem okolí a metodika vznikala ve spolupráci s p. uč. Markovou Vojtěchovou. Žáci se tak např. vydali na obecní úřad, zjišťovali, jak funguje rozhodování v obci a diskutovali se zástupci městyse. Dívali se také po tom, co je možné v Kovářské zlepšit – a nezůstalo „jen“ u slov (i když mluvit o problémech je první dobrý krok): vymysleli a zkusili zrealizovat svůj vlastní návrh. Pustili se do opravy laviček, které dle jejich soudu v jejich okolí chyběly. Na materiál a nářadí jim přispěl Skautský institut, resp. MŠMT, pod jehož hlavičkou nový metodický program Komunitní třída pro ZŠ (v rámci projektu Skauting pro školy) vzniká. Žáci se tak učili z reálné situace: plánovali jednotlivé kroky, navrhli si rozpočet a potřebné pomůcky a přemýšleli také o tom, jestli a jak je jejich aktivita prospěšná ostatním lidem v obci. Plnou realizaci projektových dnů zhatila první vlna pandemie, ale i tak se tvůrci metodiky nenechali odradit a výsledkem jsou mj. výukové materiály (vč. pracovních listů pro žáky i učitele), které může použít každý pedagog v ČR, kterého by zajímalo téma udržitelného života, aktivního zapojení mládeže nebo to, jak se dá spojit dobrá skautská praxe s tou školní.

Veronika Kupková

Odkaz ke stažení metodiky pro učitele: 16. Komunitní třída ZŠ 6-7 – Disk Google

Odkaz na video z programu Komunitní třída pro ZŠ: Skauting pro školy (skautskyinstitut.cz)

Skautský institut (Praha) je součást největší české skautské organizace, která má stoleté zkušenosti s výchovou mladých lidí. Klade si za cíl vytvářet prostor pro vzájemnou výměnu názorů, chce reagovat na aktuální společenské výzvy (mj. potřeba proměny vzdělávání), pečovat o historické prameny skautingu a vytvářet možnosti pro mladé dospělé, aby se mohli aktivně zapojovat do dění kolem sebe. Čerpá přitom z dobré praxe, kterou skautské hnutí během svojí existence nasbíralo, opírá se o zkušené lektory i metodické konzultanty. Kromě těchto cílů toho také provozuje dobrovolnickou kavárnu přímo na Staroměstském náměstí, kde mj. organizuje i akce pro veřejnost.