Děkujeme paní Lence Pasevové za sponzorský dar. Televize nám poslouží nejen jako zdroj informací, ale i zábavy. Rádi u ní tančíme. A v poslední době jsme se například seznámili s novou technikou zdobení kraslic.