ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KOVÁŘSKÉ

NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PROBĚHNE VE DNECH 11. 5. a 12. 5. 2022 od 10.00 do 15. 00 hodin

V den zápisu bude probíhat i Den otevřených dveří. Rodiče i děti si mohou prohlédnout naší mateřskou školu.

Kdo se nebude moci dostavit osobně, může kontaktovat MŠ na čísle 731 164 670 a domluvit se na dalším termínu.