O volby prezidenta se zajímaly i děti ve 4. a 5. třídě. Postupně zjistily pravomoce prezidenta ČR, podmínky, které musí člověk splnit, aby mohl být prezidentem a všechno kolem voleb. Nějaký čas jsme se společně zabývaly i morálním kreditem. Žáci poté ve dvojicích zakládali svoji banku, kde rozhodující u klientů nebyly peníze, ale právě morální kredit. Nakonec proběhly volby pohádkových bytostí. Děti si vyzkoušely celý volební proces a těší se, až budou moc volit doopravdy. Všem moc děkuji za pomoc s chystáním volební místnosti.