Vítání občánků – recitace

Žákyně 1. a 2. třídy recitovaly básně při příležitosti slavnostního vítání občánků v naší obci. Skvělá příprava paní Jarmily Cmuntové zajistila, že nejedno oko zůstalo suché a děvčatům se to moc povedlo. 

Náš olympionik

Slavnostní zahájení jubilejní dvacáté Olympiády dětí a mládeže proběhlp na zimním stadionu v Hradci Králové v neděli 22. ledna ve 14 hodin. Součástí zahajovacího ceremoniálu byl nástup všech krajských výprav a jejich vlajkonošů, složení slibů a zapálení ohně, který...

Virtuálně v elektrárně

Dne 12.1.20223 7., 8., a 9. třída absolvovala online vysílání o elektrárnách pod záštitou ČEZu . Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a zopakovali si, co se již naučili v hodinách fyziky a zeměpisu.

Volby

O volby prezidenta se zajímaly i děti ve 4. a 5. třídě. Postupně zjistily pravomoce prezidenta ČR, podmínky, které musí člověk splnit, aby mohl být prezidentem a všechno kolem voleb. Nějaký čas jsme se společně zabývaly i morálním kreditem. Žáci poté ve dvojicích...